تله تسک (Teletask)

محصولات تله تسک

رابط های کاربر

صفحات لمسی تله تسک بیش تر از سوئیچ های قطع و وصل که کاربرد انفرادی دارند بوده، و خواسته های شما را به تعداد نامحدود و با کاربردهای متفاوت ممکن می سازند ، به طور نمونه می شود به طیف گسترده ای از خانواده AURUS که با هر سبک طراحی داخلی ترکیب بندی شده است می توان اشاره نمود.

با کلیک بر روی لینک زیر جزئیات محصولات را مشاهده نمائید.

صفحات لمسی AURUS

کنترل دسترسی ←

کنترل های از راه دور←

صفحات لمسی MAIOR ←

نرم افزار

نگاهی به طیف وسیعی از برنامه های کاربردی برای تلفن های هوشمند، تبلت ها و کامپیوتر ها و غیره، از هر کجا که شما مایل باشید می توانید با سیستم اتوماسیون خانگی تله تاسک ارتباط داشته باشید و آنها را کنترل نمائید.

با کلیک بر روی لینک زیر جزئیات محصولات را مشاهده نمائید.

برنامه های کاربردی←

مدیریت مرکزی←

پیکر بندی نرم افزار←

محصولات فنی

ویژگی های فنی سیستم یکپارچه کننده تله تسک با هر گونه نیاز مشتری مطابق می باشد.

با کلیک بر روی لینک زیر جزئیات محصولات را مشاهده نمائید.

واحد های مرکزی ←

رابط های ورودی دیجیتال←

رابط های خروجی دیجیتال←

دیمر ها←

سنسور ها←

سنسور و رابط هایHVAC

صوتی و تصویری←

لوازم جانبی←

پروتکل AUTOBUS ←