سنسور و رابط های HVAC

ANALOGUE INPUT INTERFACE

 

برای ادغام سنسورهای TDS1260 ، TDS12250 ، TDS12270 برای درجه حرارت ، نور و رطوبت جهت اندازه گیری و کنترل ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

UNIVERSAL ANALOGUE INPUT INTERFACE

 

این رابط برای اندازه گیری درجه حرارت در یک سونا- سطح PH در یک استخر شنا ، ولتاژ پانل های خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

CEILING SWEEP FAN INTERFACE

 

این رابط برای کنترل فن های سقفی سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

FAN COIL UNIT INTERFACE

 

این رابط برای مدیرت گرمایشی و یا خنک کننده برای یک واحد فن کویل مورد استفاده قرار می گیرد

HVAC MODBUS MASTER INTERFACE

 

این رابط برای کنترل VRV/VRF واحد های مسکونی برای بیش از 150 سیستم مختلف VRV   مدرن و VRF خنک یا گرم کننده خانه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

IR-COOKIE

 

این رابط بسیار کوچک و جمع و جور جهت رابط AUTOBUS   برای یونیت اسپیلت ها و تجهیزات صوتی ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

AC INTERFACE LICENSE

 

برای یکپارچه سازی سیستم های تهویه مطبوع با سیستم های اتوماسیون خانگی تله تاسک مورد استفاده قرار می گیرد.