هوشمند سازی ساختمان بنیاد مستضعفان

smart-building

هوشمند سازی ساختمان در منطقه مرزداران

smart-building

هوشمند سازی ساختمان در منطقه سعادت آباد تهران

smart-building

هوشمند سازی ساختمان ولنجک

smart-building

اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان اداری نور

parking-automation

اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان مسکونی خلیج فارس

parking-automation

اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان مسکونی قیطریه

parking-automation

اتوماسیون تهویه پارکینگ مجتمع اداری و تجار ی آسا 10

parking-automation

اتوماسیون تهویه پارکینگ مجتمع اداری و تجار ی آسا 11

parking-automation

هوشمندسازی ویلا واقع در دماوند

smart-building

هوشمندسازی ویلا واقع در دماوند

smart-building

هوشمندسازی ویلا واقع در دماوند

smart-building

هوشمندسازی ویلا واقع در دماوند

smart-building

هوشمندسازی ساختمان مسکونی واقع در جمشیدیه تهران

smart-building

هوشمندسازی ساختمان مسکونی واقع در ازگل

smart-building

سیستم کنترل و ابزار دقیق دستگاه تست فشار

industrial-automation

سیستم کنترل و ابزار دقیق دستگاه ترمو سایکلین

industrial-automation

تعویض سیستم کنترل و ابزار دقیق کشت و صنعت کارون

industrial-automation

اتوماسیون آسیاب کشت و صنعت کارون

industrial-automation

سیستم کنترل و مانیتورینگ خط تولیدخوراک دام پارس

industrial-automation

بیمارستان Fuenlabrada در مادرید اسپانیا

bms

Evonik در شهرصنعتی Essen

bms

(Becton Dickinson (BD در مجارستان

bms

NuOffice مونیخ

bms

Rabobank هلند

bms

فرودگاه فرانکفورت آلمان

bms