خدمات

چه کارهایی انجام میدهیم

خدمات ما

خدمات فنی مهندسی سیلور اتوماسیون

  • 1-طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی BMS
  • 2 -طراحی و اجرای پروژه های BMS هتلها ، بیمارستان ها ، مجتمع ورزشی ،دارو سازی ها
  • 3-هوشمند سازی واحد های مسکونی
  • 4-طراحی و اجرای مدیریت پارکینگ شامل هدایت خودرو و پرداخت اتوماتیک
  • 5-اجرای Metering Smart اندازه گیری و تفکیک مصارف انرژی واحد های مسکونی و اداری
  • 6-طراحی و اجرای اتوماسیون تهویه پارکینگ
  • 7-اتوماسیون سردخانه های صنعتی
  • 8 -اجرای پروژه های مدیریت ا نرژی EMS
  • 9-طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی
نظارت

کارشناسان فنی شرکت اتوماسیون نقره ای پس از دو مرحله ابتدایی طراحی و مشاوره و نهایی شدن نقشه های اجرایی در امر نظارت اجرای پروژه همواره درکنار کارفرمایان محترم بوده و ناظر دقیق اجرای بدون عیب و نقص طرح های HOME AUTOMATION و  BUILDING AUTOMATION  بر اساس ضوابط و قوانین بین المللی مانند : IEC, VDE  و نشریه 110 جلد اول و دوم خواهند بود.

مشاوره

کارشناسان فنی شرکت اتوماسیون نقره ای با تکیه بر تجربه سالیان خود در راهنمایی و مشاوره کارفرمایان درانتخاب بهترین گزینه محصولات  HOME AUTOMATION  و BUILDING AUTOMATION کوشا می باشند. البته خدمات مشاوره بصورت رایگان انجام می گردد و جداول مخصوصی در جهت این خدمات طراحی شده است که در ابتدای پروژه در اختیار مدیران پروژه قرار گرفته و به آنها برای تکمیل این جداول ، راهنمایی گام به گام صورت می گیرد.