مدیریت مرکزی

GUI+ USER INTERFACE

 

 

 

نرم افزار + GUI تله تاسک قادر به کنترل تمام عملکردهای خانه شما از قبیل دوربین های مدار بسته ، نمودار مصرف انرژی و غیره را روی یک کامپیوتر یا صفحه نمایشی لمسی نصب شده روی دیوار می باشد.

 

CONTROL TOWER

 

 

 

برج کنترل راه حل مناسبی برای مدیریت و حفاظت از ساختمان های متعدد است ، یک نمای کلی از تمامی آلارم ها و تمامی ویژگی های موجود و اتوماسیون ساختمان را ارائه می دهد به عبارت دیگر برج کنترل شما را قادر به ارائه مدیریت آلارم های فنی و یا خدمات اضافی به مردمی که در آنجا زندگی می کنند یا کارمندانی که در آنجا مشغول هستند می کند.