صفحات لمسی MAIOR

MAIOR 10"

MAIOR 10"

آیا شما نیاز به یک صفحه ی لمسی دارید که بزرگ نباشد و دارای تجسم خاص بشد ؟ جواب شما MAIOR 10″ می باشد شما با وارد کردن طرح یا تصویر خانه و اضافه کردن آیکون های مورد نیازتان به دستگاه می توانید هر چیزی که لازم دارید را از طریق MAIOR 10″ کنترل نمایید

MAIOR 15"

MAIOR 15"

آیا نیاز به یک صفحه نمایش لمسی بزرگ با گزینه های تجسم خاص و وصل شدن دوربین مداربسته ی درب ساختمان به تلفن همراه را دارید ؟ جواب شما MAIOR 15 ” می باشد . نقشه ها یا تصاویر خانه خود را به MAIOR 15 ” اضافه کنید و آیکن هایی که نیاز دارید را درون آن بریزید . دوربین را بررسی کنید و در ساختمان را برای میهمانان باز کنید.

MAIOR 19"

MAIOR 19"

آیا نیاز به یک صفحه نمایش لمسی بزرگ با گزینه های تجسم خاص و وصل شدن دوربین مداربسته ی درب ساختمان به تلفن همراه را دارید ؟ جواب شما MAIOR 19″ می باشد . نقشه ها یا تصاویر خانه خود را به MAIOR 19″ اضافه کنید و آیکن هایی که نیاز دارید را درون آن بریزید . دوربین را بررسی کنید و در ساختمان را برای میهمانان باز کنید.