سنسور ها

TEMPERATURE SENSOR

 

 

این سنسور برای اندازه گیری دمای اتاق ، به منظور کنترل سیستم های AC  و یا نشان دادن ساده  درجه حرارت بدون کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.

 

TEMPERATURE SENSOR: UNDERFLOOR OR OUTDOOR

 

 

سنسوری برای کنترل درجه حرارت سیستم گرمایش از کف و یا نظارت بر درجه حرارت فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

HUMIDITY SENSOR

 

 

این سنسور برای نمایش و کنترل سطح رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

LIGHT SENSOR

 

 

این سنسور برای تشخیص اتوماتیک میزان نور بوده و بطور خودکار چراغ های مکان های مختلف در هنگام غروب آفتاب را روشن می کنند.

WATER (LEAK) SENSOR

 

 

سنسور آب نشت تصادفی آب را تشخیص می دهد.

RAIN DETECTOR-METER

 

 

این آشکار ساز راه حل مناسبی برای کنترل عملکرد های اتوماسیون خانگی بر اساس اطلاعات در مورد بارش باران می باشد.