واحد های مرکزی

قلب هر نصب و راه اندازی تله تاسک واحد مرکزی آن می باشد که شامل اطلاعاتی برای کنترل کل سیستم و مراقبت از خواسته های شما می باشد.

 

MICROS+

واحد مرکزی MICRO شامل اطلاعاتی از پروژه ی شماست که همه چیزهای پیچیده را برای کاربر ساده می کند.

واحد مرکزی MICRO می تواند شامل تمام تنظیمات پیکربندی تاسیسات کوچک و پایه ای یا تنها قسمتی از پیکربندی تنظیمات در صورت استفاده از توزیع و راه اندازی واحد مرکزی بیشتر در یک نصب و راه اندازی بزرگ می باشد.

 

 

NANOS

 

 

واحد مرکزی NANOS به عنوان برادری از MICRO ها می باشد با خانواده وسیعتری از DOIP ، این واحد جمع و جور است که در هر پروژه ی اتوماسیون خانگی کوچک و بزرگ استفاده می شود .

هر NANOS به صورت کاملا ماژولار نصب و راه اندازی می شود.

 

 

PICOS

 

 

واحد مرکزی  PICOS قلب هر سطح ورودی نصب شده است که به عنوان برادر کوچک از خانواده DOIP بوده که آن راه حل مناسبی برای آپارتمان و یا اتاق های هتل ها به حساب می آید.