برنامه های کاربردی

ISGUI

 

 

شما می توانید خانه، دفتر و یا ساختمان خود را توسط تلفن همراهتان کنترل کنید، برنامه ی ISGUI برای IOS اپل، آندروید، ویندوز MS و MAC در دسترس می باشد.

 

PORTA

 

 

اگر شما مایل به داشتن یک نمای کلی از کسی که از لحاظ مکان و زمان دسترسی داده شده است باشید در تله تاسک با برنامه PORTA به همه این امکانات بصورت رایگان دسترسی دارید.