سیستم تهویه پارکینگ

jetfan
جت فن برای تهویه پارکینگ
تابلوی برق تهویه پارکینگ
جت فن برای تهویه پارکینگ
تابلوی برق تهویه پارکینگ

تجهیزات مربوط به تهویه پارکینگ عبارتند از:

  • جت فن ها

وسیله مجهز به الکتروفن های دمنده هوا میباشند که معمولا با دو دورمتغییر کاربرد دارند سرعت پایین و سرعت بالا درصورتی که سنسور co تراکم دود حاصل از تردد ماشینها را احساس میکند کنترلر co panel فرمان کارکرد سرعت پایین و یا سرعت بالا را به تناسب تراکم دود به جت فن صادر میکند و جت فن هوای حاوی دود را بسمت کانالهای اگزاست هدایت میکند.از الزامات این وسیله این هست که باید استاندارد f300 را داشته باشد ( قابلیت کارکرد در دمای 300 درجه سانتی گراد در مدت 2 ساعت) باشند.

 

  • اگزاست فن ها

وسیله مجهز به الکتروفن های مکنده هوا میباشند که معمولا با سرعت متغییر کارمیکنند ودر محیط باز بالای پشت بام یا مکان بازتایید شده از طرف آتش نشانی نصب میشوند .

این وسیله نیز مانند جت فن از سنسور co و کنترلر co panel  فرمان میگیرد و باید مجهز به کلاس کاری f300 باشد.

  • ساپلای فن ها

وسیله مجهز به الکتروفن دمنده هوای تازه میباشند که معمولا با سرعت متغییر کارمیکنند ودرمحیط باز بالای پشت بام یا مکان بازتایید شده از طرف آتش نشانی نصب میشوند.

این وسیله نیز مانند جت فن ها و اگزاست فن ها از سنسور co و کنترلر co panel  فرمان میگیرد.

  • سنسورهای co

این سنسور تراکم دود در مناطق مختلف پارکینگ را دریافت میکند و توسط کابل مخصوص که ضد حریق میباشد به کنترلر co panel انتقال میدهد.

  • کنترلر co panel

این وسیله معمولا درداخل تابلو برق نصب میشود و میزان تراکم دود که توسط سنسور های co تشخیص داده شده را به اپراتورها نمایش داده میشود وامکان تنظیم کارکرد تجهیزات جت فن ها و اگزاست فن ها و ساپلای فن ها و دمپرها را برای تراکم های مختلف دود امکان پذیر میکند البته متذکر میشویم که این وسیله فرمان کارکردها را به plc که درواقع سیستم اتوماسیون تابلو برق میباشد صادر میکند و ما میتوانییم سناریوهای مختلف کارکرد تجهیزات فوق را درداخل plc برنامه نویسی کنییم .

  • دمپرهای موتوردار

این وسیله در کانالهای ورودی هوای تازه و کانالهای خروجی یا اگزاست قرار میگیرند و با توجه به تراکم دود از سنسورهای co و کنترلر co panel فرمان میگیرند یعنی دریچه های کانالهای اشاره شده توسط یک موتور بازو بسته میشوند و باعث ورود هوای تازه به کانالهای ساپلای و خروج هوای باتراکم دود به کانالهای اگزاست میشوند .

  • تابلوی برق کنترل وقدرت

درواقع این تابلوبرق وظیفه برق رسانی به تجهیزات فوق بوده و علاوه برآن توسط تجهیزات کنترلی باعث کارکرد صحیح ومنطقی تجهیزات که فرمان آن توسط تجهیزات plc  انجام میگردد .

تجهیزات حفاظتی الکتریکال نیز متناسب با میزان مصرف الکتریکال تجهیزات نیز داخل تابلوبرق نصب شده اند که تجهیزات فوق را از لحاظ الکتریکال محافظت میکند یا باعث میشود که الکترو موتورها با سرعت مناسب کارکنند.

  • سیستم مانیتورینگ

میتواند متشکل از یک سیستم کامپیوتر باشد که از مانیتور آن بعنوان نمایشگر وضعیت کارکرد تجهیزات فوق باشیم و بتوانیم از این طریق فرمان کارکرد دستی یا اتوماتیک تک تک تجهیزات را صادر کنییم .

این سیستم میتواند گزارشها مختلف از کارکرد تجهیزات را ثبت و ظبط کند ودر مواقع مقتضی قابل پرینت گرفتن میباشد .

سیستم مانیتورینگ درواقع به plc داخل تابلو برق توسط کابل شبکه وصل هست وتوسط اینترنت امکان اتصال به plc از طریق شبکه وجود خواهد داشت و با رعایت سطح دسترسی افراد میتوانییم سیستم را از طریق راه دور کنترل نمود و درمواقع لزوم وبا داشتن سطح دسترسی که مدیر میدهد برنامه نویس یا اپراتور به برنامه ها دسترسی داشته و امکان رفع ایراد از راه دور را فراهم میکند.

دراخر متذکر میشوییم که کارکرد تجهیزات فوق حتما براساس یک جدول کنترلی مناسب باید طراحی شود که شامل کارکرد درشرایط دودکم –دود متوسط – دود زیاد – اتش – کارکرد تجهیزات توسط اتش نشان را فراهم کند وباعث ایجاد ناکارامدی سیستم تهویه پارکینگ درشرایط نرمال و یا شرایط اضطراری نشود.

به این جدول اصطلاحا ماتریس کنترلی تجهیزات تهویه پارکینگ گفته میشود که باید مطابق با استانداردهای آتش نشانی باشد