ماژول های ورودی و خروجی برای برای توپولوژی زنجیره ای

2 NTC / DI / DO Bus Module

کنترل پرده ها و لامپ ها

298.80 

2 NTC 4 DI Bus Module

2 NTC 4 DI Bus Module

خواندن دیتا از ۲ سنسور دما و ۴ رله ورودی (رله ورودی شامل کلید ها برای لامپ ها یا ورودی سنسور یا … می باشد ) 

298.80  

2 NTC Bus Module

پشتیبانی از دو سنسور مقاومتی NTC دما ، ترمینال برای سنسور رطوبتی و سنسور تشخیص CO2

46.80