ماژول های ورودی و خروجی برای استار توپولوژی

24 UI Module

دارای 24ورودی یونیورسال

298.80 

12 LED / OC Module

دیم کردن چراغ های LED ها در زمان کم شدن ولتاژ و یا تعویز رله ها . 

298.80  

12 DO Module

ماژول رلهباتوانایی کنترل چرده ها ، لامپ ها و وسایل گرمایشی با 12 رله  10آمپر خروجی 

238.80  

4 AO Module

4 AO Module

۴ رله ی خروجی آنالوگ با قابلیت کنترل شیر های برقی تدریجی ، تهویه هوا و دیم کردن لامپ ها.

178.80