صدور پیش فاکتور خانه هوشمند

  • شامل 3 خط کنترل موتور پرده
  • 20 خط کنترل روشنایی 
  • 1 خط کنترل شیربرقی گاز 
  • 1 خط زنگ خطر برای سیستم حضور افراد و یا اعلام حریق
  • سنسور نشت گاز
  • سنسور حرکتی
  • کلید لمسی
  • کنتاکت باز و بست در
  • سنسور حضور افراد
  • سنسور دود