سنسور ها

Floor Temperature Sensor

Floor Temperature Sensor

سنسور دمایی گرمایشی از کف با ۳ متر کابل

14.40 

Room Temperature Sensor

Room Temperature Sensor

سنسور دمایی داخل خانه با قابلیت فید بک سریع با ابعاد ۳ سانتی متر 

6.00  

Multi-zone Controller

Multi-zone Controller

کنترل چند مظوره با قابلیت زون مورد نظر و کنترل دما

238.80  

Air Humidity and Temperature Sensor

Air Humidity and Temperature Sensor

سنسور تشخیص رطوبت .

22.80 

Wind Speed and Direction Sensor

Wind Speed and Direction Sensor

این سنسور برای اندازه گیری باد برای پروژه های دقیق تر می باشد .

718.80  

Wind-Brightness-Temperature Sensor

سنسور اندازه گیری باد ،‌ لوکس ( نور ) و دما در فضای باز 

178.80  

Rain or snow sensor Used for protection of awnings or motorized windows.

Rain or snow sensor

این سنسور برای محافظت از سایبان ها و موتور های پنجره می باشد .

142.80 

High Temperature Sensor

High Temperature Sensor

این سنسور دمای بخاری  را اندازه می گیرد تا آتش بخاری را تنظیم کند

22.80  

CO2 Sensor

CO2 Sensor

سنسور تشخیص دی اکسید کربن (CO2).

178.80  

Presence detector

Presence detector

حرکت افراد و حتی کسانی که در یک دفتر نشسته اند را تشخیص می دهد

118.80