تجهیزات جانبی

Relay

relay

استفاده می کند از خزوجی کلکتور باز در  core و 12 LED/OC Module .

 €17.88

Universal Dimmer

Universal Dimmer

این دیمر برای انواع مختلف از 230VAC کنترل چراغ ها به وسیله ی 0 – 10 ولت از ماژول 4AO

142.80  

Electric Meter

Electric Meter

جهت اندازه گیری توان مصرفی و اندازه گیری ولتاژ .

94.80  

Power Source 24V 60W

منبع تغذیه برای تمام اجزا .

33.60  

Power Source 24V 60W

Power Source 24V 60W

منبع تغذیه ی 24 ولت و 60 وات .

118.80