اتوماسیون سردخانه های صنعتی

اتوماسیون سردخانه های صنعتی

 

در میان  صنایع سرد کننده سردخانه ها از اهمیت به سزایی برخوردار هستند و میزان مصرف برق  تجهیزات آنها از قبیل کمپرسورها ، کندانسورها و اواپراتورها سهم عمده از مصرف برق کل مجموعه سردخانه را دارند. 

بنابراین دقت در طراحی و ارایه روشهای کاربردی جهت کاهش میزان مصرف این تجهیزات می تواند نقش به سزایی در صرفه جویی انرژی الکتریکی کشور داشته باشد.

شرکت اتوماسیون نقره ای با توجه به همکاری نزدیک و صمیمانه با شرکت های معتبر در زمینه ساخت سردخانه های صنعتی از قبیل شرکت برودتی و حرارتی نیک ، شرکت صبا برودت ، شرکت تبادل سازان توانسته است رزومه قابل توجهی در داخل و خارج ازکشور در زمینه اتوماسیون سردخانه های صنعتی داشته باشد که این امر باعث صرفه جویی قابل توجه انرژی الکتریکی در سردخانه های صنعتی شده است .

عمده فعالیت این شرکت در این زمینه عبارت است از :

    1-طراحی و ساخت  تابلوهای قدرت      

    2-طراحی و برنامه نویسی سیستم کنترل با PLC FATEK  ,Omron,SIEMENS

    3-  طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ با WinCC,CX Supervisor

………………..     پروژه های اتوماسیون سردخانه     ………………..  

اتوماسیون سردخانه سن ایچ

اتوماسیون سردخانه پگاه

اتوماسیون سردخانه شرکت وارنا

سردخانه P.CO درکشور آذربایجان شهر باکو

 سردخانه کشتارگاه مرغ ماکیان الوان

اتوماسیون سردخانه همنوش

 اتوماسیون سردخانه بستنی دوستی