اتوماسیون تهویه پارکینگ

اتوماسیون تهویه پارکینگ

 

طراحی سیستم تهویه پارکینگ های مجتمع های اداری و تجاری با در نظر گرفتن استانداردها و مقررات ایمنی و آتش نشانی ایران 

 

ارائه خدمات تهویه هوای پارکینگ شرکت اتوماسیون نقره ای از بخش عمده تشکیل شده است که عبارتند از :

  1.   طراحی مکانیکی 
  2.   طراحی الکتریکی   
  3.   ساخت و راه اندازی تابلو برق اصلی تهویه پارکینگ بر اساس اتوماسیون PLC         

 


 

طراحی مکانیکی

طبق ضوابط سازمان آتش نشانی ساختما نهایی که تعداد زیر زمین آنها سه طبقه و بیشتر است یا مساحت هر طبقه بیشتر از 500 متر مربع میباشد باید مجهز به تهویه پارکینگ باشند .

در این شرکت طراحان مکانیک سیالات با توجه به ضوابط ملاک عمل سامانه تهویه ، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش نشانی بر اساس استاندارد BS-7346-7:2006 و NFPA 92:2012 و   NPFA92A:2009 اقدام به طراحی مکانیکال از قبیل شرایط تعویض هوا بر اساس میزان غلظت گاز CO ، اقدامات زون بندی ، تأمین هوای جبرانی محاسبات سایز ینگ کانال ها و دمپرهای موتوری و انتخاب تجهیزات بر اساس کلاس F 300  و F400  می نماید.

 

طراحی الکتریکی

–  سایزینگ کابل های ارتباطی بین تجهیزات الکتریکال تهویه پارکینگ و تابلوی اصلی تهویه پارکینگ

–  نقشه های مدارات قدرت و فرمان تابلوی اصلی تهویه پارکینگ

–  نقشه های مدارات کنترل و اتوماسیون تهویه پارکینگ

– ساخت و راه اندازی تابلوی برق اصلی تهویه پارکینگ بر اساس اتوماسیون PLC ، (استفاده از plc های زیمنس سری S7-300 و S7-1200 بهمراه مانیتورینگ wincc)

–  نوع تابلوها سیواکن زمین و طرح ریتال می باشند و تجهیزات الکتریکال از قبیل کنتاکتورها و   motor protection ها از نوع اروپای غربی می باشند .

–  راه اندازی و آموزش : شرکت اتوماسیون نقره ایی پس از ساخت تابلو برق و انجام تست های مختلف الکتریکال  operational  در تابلوسازی پس از نصب تجهیزات مکانیکال از قبیل Damper و Supply fans Extraction fans Jet fans –راه اندازی سیستم های فوق را انجام داده و در حین راه اندازی اپراتورهای کارفرما را آموزش داده و در آخر نقشه ها را ازبیلت کرده و تحویل نهایی انجام می گردد .

این شرکت توسط کارشناسان مجرب خود بازدیدهای دوره ای را از پروژه های انجام شده خواهد داشت که در این بازدیدهای دوره ای کیفیت عملکرد تجهیزات تست و به سمع و نظر کارفرما بصورت مکتوب      می رسد و در صورت وجود اشکالات اقدام به رفع بدون چون و چرای مشکلات بعمل می آید .

   ——————–  پروژه های اتوماسیون تهویه پارکینگ  ——————–

اتوماسیون تهویه پارکینگ

ساختمان مسکونی قیطریه

پروژه شامل 4 طبقه منفی 

متراژ هر طبقه پارکینگ 900 متر مربع

اتوماسیون تهویه پارکینگ

مجتمع اداری و تجار ی آسا 10

پروژه شامل 5 طبقه منفی 

متراژ هر طبقه پارکینگ 2000 مترمربع

اتوماسیون تهویه پارکینگ

مجتمع اداری و تجار ی آسا 11

پروژه شامل 6 طبقه منفی

متراژ هر طبقه پارکینگ 1200 مترمربع

اتوماسیون تهویه پارکینگ

ساختمان اداری نور

پروژه شامل سه طبقه منفی 

متراژ هر طبقه پارکینگ 400 متر مربع

اتوماسیون تهویه پارکینگ

ساختمان مسکونی خلیج فارس

پروژه شامل 3 طبقه منفی 

متراژ هر طبقه پارکینگ 400 متر مربع