اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان اداری نور

    پروژه اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان اداری نور   پروژه شامل سه طبقه منفی  متراژ هر طبقه پارکینگ 400 متر مربع   تجهیزات استفاده شده در این پروژه عبارتنداز: 25 دستگاه جت فن سانتریفیوژ کتابی F300 چهاردستگاه Extraction fan  -F400 چهار دستگاه SUPPLY FAN – هواکش سانترفیوژ دودستگاه CO Panel که سنسورهای تشخیص دود […]
 • Posted by سپیده برازنده
 • On دوشنبه مارس 12th, 2018
 • 0 Comments
 • 0 likes
 • Read More

اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان مسکونی خلیج فارس

    پروژه اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان مسکونی خلیج فارس   پروژه شامل 3 طبقه منفی متراژ هر طبقه پارکینگ 400متر مربع   تجهیزات استفاده شده در این پروژه عبارتنداز : 25 دستگاه جت فن سانتریفیوژ کتابی F300 چهاردستگاه Extraction fan  -F400 چهار دستگاه SUPPLY FAN – هواکش سانترفیوژ دو دستگاه CO Panel که سنسورهای دود […]
 • Posted by سپیده برازنده
 • On دوشنبه مارس 12th, 2018
 • 0 Comments
 • 0 likes
 • Read More

اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان مسکونی قیطریه

    پروژه اتوماسیون تهویه پارکینگ ساختمان مسکونی قیطریه   پروژه   شامل 4 طبقه منفی  متراژ هر طبقه پارکینگ 900 متر مربع   تجهیزات استفاده شده برای این پروژه عبارتند از : دو دستگاه Extraction fan – F400 دو دستگاه SUPPLY FAN – هواکش سانترفیوژ دو دستگاه CO Panel 8دستگاه سنسور CO2 یک دستگاه تابلو […]
 • Posted by سپیده برازنده
 • On دوشنبه مارس 12th, 2018
 • 0 Comments
 • 0 likes
 • Read More

اتوماسیون تهویه پارکینگ مجتمع اداری و تجار ی آسا 10

  اتوماسیون  تهویه پارکینگ مجتمع اداری و تجار ی آسا 10   پروژه شامل 5 طبقه منفی  متراژ هر طبقه پارکینگ 2000 مترمربع   تجهیزات بکار رفته در این پروژه شامل : پنج دستگاه جت فن F300 دو دستگاه Extraction fan- F400 دو دستگاه Supply fan- هواکش سانتریفیوژ دو دستگاه CO panel بیست و پنج […]
 • Posted by سپیده برازنده
 • On دوشنبه مارس 12th, 2018
 • 0 Comments
 • 0 likes
 • Read More

اتوماسیون تهویه پارکینگ مجتمع اداری و تجار ی آسا 11

      پروژه اتوماسیون تهویه پارکینگ مجتمع اداری و تجار ی آسا 11                 پروژه شامل 6 طبقه منفی و متراژ هر طبقه پارکینگ 1200 مترمربع   تجهیزات بکار رفته دراین پروژه شامل : شش دستگاه جت فن F300 دو دستگاه Extraction fan- F400 دو دستگاه Supply fan- هواکش سانتریفیوژ دو دستگاه CO panel […]
 • Posted by سپیده برازنده
 • On دوشنبه مارس 12th, 2018
 • 0 Comments
 • 0 likes
 • Read More