هوشمندسازی ساختمان مسکونی واقع در جمشیدیه تهران

Project Description

 

 

 

هوشمندسازی ساختمان مسکونی واقع در جمشیدیه تهران

 

در این پروژه سیستم روشنایی- سیستم صوتی و تصویری- پرده ها- سیستم سرمایشی و گرمایشی بصورت کامل کنترل و مانیتورینگ می گردد .

این پروژه با تجهیزات برند TELETASK  انجام شده است .

 

 

 

Project Details