سیستم کنترل و مانیتورینگ خط تولیدخوراک دام پارس

Project Description

 

طراحی و برنامه نویسی و نصب راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ خط تولیدخوراک دام پارس

 

این پروژه شامل کنترل و مانیتورینگ خط تولید چهارم کارخانه پارس می باشد سیستم کنترل بر اساس PLC S7-400 SIEMENS طراحی و اجراء شده است ،  سیستم مانیتورنگ این خط بانرم افزار مانیتورینگ Wincc SIEMENS    طراحی و اجراء شده است .

سیستم ابزار دقیق شامل اندازه گیری سطح مخازن  بصورت التراسونیک می باشد .

 

 

 

Project Details