تعویض سیستم کنترل و ابزار دقیق کشت و صنعت کارون

Project Description

 

 

تعویض سیستم کنترل و ابزار دقیق بویلر 200 تنی  کشت و صنعت کارون شوشتر

 این پروژه شامل تعویض سیستم کنترل ، ابزار دقیق و مانیتورینگ بویلر 200 تنی کشت و صنعت کارون می باشد .

این پروژه بر اساس PLC S7-416 SIEMENS  اجراء شده است و تمام تجهیزات ابزار دقیق این پروژه بصورت Profibus  با سیستم کنترل در ارتباط بوده و تمام تجهیزات ابزار دقیق این پروژه از برند زیمنس جایگزین شده است . سیستم مانیتورنگ این خط با نرم افزار مانیتورینگ Wincc SIEMENS  طراحی و اجراء شده است.

 

 

 

Project Details