اتوماسیون آسیاب کشت و صنعت کارون

Project Description

 

 

 

کنترل و مانیتورینگ آسیاب C کشت و صنعت کارون

 

این پروژه شامل کنترل و مانیتورینگ آسیاب C  کشت و صنعت کارون می باشد. سیستم کنترل با PLC S7-300 SIEMENS مانیتورنگ این آسیاب با مانیتورهای Screen SIEMENS  MP370 Touch طراحی و اجراء شده است .

 

 

 

Project Details